O nama

O nama

Drvo je naš stil života!

Prerada drva i korištenje drva u razne svrhe u hrvatskoj ima više stoljetnu tradiciju, a život hrvatskog stanovništa oduvijek je bio usko povezan sa šumom i drvom. Svakodnevan rad sa drvom svih naših poslovnih segmenata činjenica je na kojoj temeljimo svoje poslovanje. Drvo je prirodan i visokotehnološki materijal, jedan je od najtrajnijih i najotpornijih građevnih materijala. Gotovo da ne postoji način gradnje koji je pouzdaniji, brži i energetski učinkovitiji od drvogradnje.

Osim tih činjenica svi smo ako ne vlastitim iskustvom boravka u prirodi – šumi, onda čitanjem i slušanjem oko sebe primijetili priče i pojmove kao što su – iscjeljujuća moć drveća – drvo kao iscjelitelj i prijatelj – energija šume – živjeti s prirodom.  Možemo sa zadovoljstvom istaknuti da smo uspjeli zaokružiti našu ideju suživota sa prirodom jer smo uložili sve svoje kapacitete u znanje gospodarenja šumama, prerade drvne sirovine, projektiranja i izrade drvenih konstrukcija namijenjenih izgradnji obiteljskih kuća, višestambenih objekata, dječjih vrtića, sportskih dvorana i bazena, industrijskih hala, mostova …

Drvo je budućnost

Smatramo kako će drvo u budućnosti imati ogroman značaj kao prirodan, obnovljiv resurs. Ukoliko niste znali evo nekoliko važnih činjenica:

 • efekt staklenika – jedan od glavnih uzročnika stvaranja efekta staklenika je ugljični dioksid CO2 koji se u puno većim količinama počeo ispuštati u atmosferu uslijed tehnološkog razvoja čovječanstva.BITNO: šuma vezuje CO2, gospodarenje šumama osigurava raspoloživost drveta kao sirovine, a drveni proizvodi produžuju vezivanje CO2 i stvaraju mjesto za novi rast u šumi. Istodobno oni zamjenjuju druge materijale koji emitiraju CO2.
 • kultivirane šume – u šumama postoji ogroman spremnik zadržavanja emisije plina CO2. Znanstveno je utvrđeno da kultivirane šume imaju veći potencijal smanjenja emisije plina CO2. Već više od 250 godina europskim šumama se održivo gospodari.BITNO: Što to znači? Sječa šume i prirast moraju biti u ravnoteži. Ne smije se sječi više stabala nego što ima prirasta. Za razliku od šume bez gospodaranja, u kojoj su vezani CO2 i emisije COdugoročno otprilike u ravnoteži, u gospodarenim šumama stabla se uklanjaju prije no što istrunu, jer onda ponovo emitiraju  CO2.
 • bilance CO2 u građevnim materijalima – drvo može zamijeniti druge građevne materijale kao što su cigla i beton u čijim se procesima proizvodnje emitira jako puno CO2 Stoga bi bilo važno razmisliti o korištenju drva kao građevinskog materijala. Na taj način drvene kuće postaju veliki produženi spremnik CO2 plina jer se primjenom drvnih građevinskih materijala smanjuje proizvodnja i emisija plina CO2 u atmosferu.BITNO: u 1m3 vanjskog zida emisije CO2 su za:J puno drvo = – 88 kilogram CO2 (manje)J drveni okvir = – 45 kilogram CO2 (manje)

  L cigla = + 57 kilogram CO2 (više)

  L beton = + 82 kilogram CO2 (više)

 • drvo se može ponovo upotrijebiti – drvo je u usporedbi sa drugim građevnim materijalima apsolutni pobjednik kao održivi materijal. Vrlo lako se može reciklirati i ponovo upotrijebiti. Drvo kao građevni materijal ne spada u grupu materijala koji se moraju na skup i kompliciran način odstraniti, već se na kraju svoje jedne faze primjene mogu iskoristiti kao energent i zamijeniti fosilna goriva kao što su ugljen, loživo ulje i plin.BITNO: pri izgaranju drveta oslobađa se samo toliko ugljika koliko je prije bilo vezano.
 • drvo ugrađeno, ali ne i mrtvo – drvene kuće štite naš okoliš i mjesto života, planet Zemlju. Svako deblo koje se iskoristi iz šume stvara mjesto za novo stablo. Stari šumari su znali reći: PILA ŠUMU ČUVA. I dok drveni proizvodi vezuju CO2, u šumama ponovo rastu količine drveta koje su potrošene za te proizvode i iz zraka u svom okruženju izvlače i vezuju CO2.BITNO: drvo kao proizvodni i građevni materijal tako djeluje dvostruko pozitivno na bilancu CO2, jer ugljik ostaje za vrijeme čitavog životnog ciklusa vezan u proizvodu.
 • živjeti sa i od drveta – drvo brojnim ljudima osigurava radno mjesto. U Europi 3,5 milijuna ljudi radi u šumarskoj i drvnoj industriji što je brojka jednaka automobilskoj industriji. Austrija sa svojim strogim zakonima o gospodarenju šumama i preradi drveta prednjači na europskoj ljestvici odgovornih. Nadamo se podizanju svijesti na globalnoj razini kako bismo sačuvali ovo naše jedino mjesto za život!BITNO: drvo kao proizvodni i građevni materijal je obnovljiv, prirodni izvor, odnosno ponovo će narasti!Naš razvoj oduvijek je temeljen na ekološkoj osviještenosti. Koncept održivog razvoja stoji u centru našeg poslovanja. S obzirom da se bavimo sa jako delikatnom djelatnošću koja se često osuđuje, svojim primjerom pokušavamo dokazati i prikazati održivost našeg poslovanja.

Naš zavičaj = naša odgovornost

Naša tvrtka rasla je u bliskom kontaktu sa jedinstvenom regijom Republike Hrvatske = Gorskim kotarom (gorskom dijelu hrvatske) čiji se gospodarski razvoj temelji na prirodnim resursima. Tradicija Gorskog kotara u gospodarenju šumama i preradi drva nešto je što se generacijama živi, a naša inspiracija/nadahnuće/strast/odanost zavičaju je ono što nas je uputilo da za svoje zvanje odaberemo struku kojom ćemo moći doprinositi snazi, razvoju i važnosti Gorskog kotara . Stanovništvo Gorskog kotara kroz prošlost naviknuto je na teške uvjete života, upravo to je ono što ih je definiralo kao skromne i vrijedne ljude. Stoga je naš zavičaj često bio zanemaren i nedovoljno cijenjen u svim segmentima života i poslovanja. Želja nam je Gorski kotar bolje pozicionirati na karti Hrvatske, a ujedno i na karti Europe! Uspostavili smo kontakte i surađujemo sa, kako međunarodnim, tako i domaćim poduzećima širom Hrvatske te smatramo da smo na dobrom putu kako bismo pokazali potencijal naših šuma i kvalitetu drvne mase.

Misija

Od osnivanja davne 1992. godine do današnjeg dana svoje područje djelovanja organizirali smo u tri odjela:

  1. odjel šumarstva

U odjelu šumarstva upoznati ćete odgovoran tim inženjera licenciran  za obavljanje radova u gospodarenju šumama. Kao što smo istaknuli, briga za okoliš i ulaganje u budućnost pravilnim gospodarenjem naše jedinstvene šume je naš zadatak. Osiguravamo kvalitetne radnje:

   • doznake, sječe, vuče i otpreme
   • otkupa svih vrsta šume i šumskih drvnih proizvoda
   • vođenje šuma šumoposjednika
   • konverzije degradiranih šumskih sastojina
  1. odjel drvne tehnologije

Odjel drvne tehnologije zaokružuje kompletnu cjelinu radnji potrebnih za izgradnju drvenih objekata uz primjenu naprednih drvno tehnoloških rješenja.  Cilj nam je osvijestiti ljude o važnosti održivog razvoja i prednostima kvalitete življenja u drvenim objektima na opću dobrobit. Želja nam je utvrđivanje i poštivanje visokih europskih standarda drvene montažne gradnje namijenjenih izgradnji obiteljskih kuća, višestambenih objekata, dječjih vrtića, sportskih dvorana i bazena, industrijskih hala, mostova itd.

  1. prodajni centar Delnice

Kroz robne ponude u našem prodajnom centru trudimo se osigurati da stanovnici Gorskog kotara u svom zavičaju imaju prvoklasne materijale potrebne za gradnju, opremanje doma, uređenje okućnica, kao i agrariju, alate i opremu za šumarstvo.

Naša misija i prioritet: zadovoljstvo naših klijenata pružanjem maksimalne kvalitete i izvrsnosti u svim područjima djelovanja.

A što za nas znače kvaliteta i izvrsnost?

Kvalitetan je samo onaj proizvod koji u cijelom životnom ciklusu maksimalno pridonosi sreći i zdravlju svih ljudi uključenih u njegovu proizvodnju, raspodjelu, korištenje, održavanje i reciklažu; i to sve uz minimalne utroške energije i svih drugih resursa, te s prihvatljivim utjecajem na okoliš i društvo.

Vizija

Naša primarna i osnovna vizija pokazati je hrvatskoj i europi da regija Gorskog kotara ima sposobnih i stručnih osoba koje su svoju ljubav prema šumi i drveću upotpunile znanjem i dugogodišnjim kvalitetnim radom u koji smo uvijek ugrađivali želju da se profiliramo kao lider u svim segmentima poslovanja.

Svojim radom i entuzijazmom trudimo se inspirirati pojedince na prepoznavanje ljepota našeg zavičaja. Sve u svrhu kako bi ovaj kraj na europskoj pozornici dobio veličinu i ugled koji i zaslužuje!

Želimo postati hrvatska (goranska) firma u koju ljudi imaju vjere, u koju ljudi dolaze i odlaze sa osmijehom, tehnološki napredna i moderna firma sa zaposlenicima koji su dio naše ideje i vizije, zaposlenicima koji rastu sa nama.